Документи з питань діяльності підприємства

Державне підприємство “Українські спеціальні системи” (ДП “УСС”) побудоване згідно Указу Президента України від 4 липня 2002 року № 614 “Питання забезпечення діяльності Національної системи конфіденційного зв’язку” по проекту, затвердженому Головою служби безпеки України, розпорядженням від 5 грудня 2002 року № 266 “Про заходи щодо створення у сфері управління ДСТСЗІ державного підприємства”, та Департаментом спеціальних телекомунікаційних систем та захисту інформації Служби безпеки України, наказом від 6 грудня 2002 року № 82 “Про створення Державного підприємства “Українські спеціальні системи” та затвердження його статуту”.

ДП “УСС” є державним унітарним комерційним підприємством, заснованим на загальнодержавній власності і підпорядковується Державній службі спеціального зв’язку та захисту інформації України (до 2007 року Департаменту спеціальних телекомунікаційних систем та захисту інформації Служби безпеки України), господарська компетенція якої визначається Господарським кодексом України, Законом України “Про управління об’єктами державної власності”, Законом України “Про Державну службу спеціального зв’язку та захисту інформації України” та іншими актами законодавства України.

Підприємство є юридичною особою, має самостійний баланс та розрахунковий рахунок в банку.