Запобігання корупції

Державне підприємство “Українські спеціальні системи” (далі – Підприємство), усвідомлюючи відповідальність за утвердження цінностей верховенства права та доброчесності, прагнучи забезпечувати свій збалансований розвиток, дбаючи про власну ділову репутацію, для заохочення використання добросовісної комерційної практики, а також в інтересах, зокрема, але не виключно, своїх працівників, ділових партнерів, клієнтів проголошує, що його органи управління, посадові особи та працівники у своїй діяльності, а також у правовідносинах із діловими партнерами, органами державної влади, органами місцевого самоврядування, іншими юридичними та фізичними особами керуються принципом нульової толерантності до корупції у будь-яких її формах та проявах і вживають (вживатимуть) всіх заходів щодо запобігання, виявлення та протидії корупції, передбачених законодавством та Антикорупційною програмою підприємства.

Підприємство заявляє про свою принципову позицію та засуджує корупцію як незаконний та неетичний спосіб ведення діяльності.

Підприємство прагне мати ділові відносини з контрагентами, що підтримують вимоги антикорупційного законодавства та/або діловими партнерами, які декларують нульову толерантність до корупції.

Підприємство заявляє, що відмовляється від стимулювання будь-яким чином працівників ділових партнерів, в тому числі шляхом надання грошових сум, подарунків, безоплатного виконання на їх адресу робіт (послуг) та іншими, не перерахованими вище способами, що ставить працівника ділових партнерів в певну залежність і спрямованого на забезпечення виконання цим працівником будь-яких дій на користь Підприємства.

Підприємство докладає всіх можливих зусиль, що мінімізує ризики ділових відносин з діловими партнерами, які можуть бути залучені в корупційну діяльність, для чого проводиться перевірка терпимості ділових партнерів до хабарництва, у тому числі перевірка наявності у них власних антикорупційних програм, їх готовності дотримуватися вимог Антикорупційної програми ДП «УСС» і включати в договори антикорупційні умови (застереження), а також надавати взаємне сприяння для етичного ведення господарської діяльності та запобігання корупції.

ДОКУМЕНТИ