Нормативно-законодавча база

Закон "Про Національну систему конфіденційного зв'язку" від 10 січня 2002 року Закон "Про електронні довірчі послуги" від 5 жовтня 2017 року Указ Президента №891 "Про деякі заходи щодо захисту державних інформаційних ресурсів у мережах передачі даних" від 24 вересня 2001 року Постанова КМУ №522 "Про затвердження Порядку підключення до глобальних мереж передачі даних" від 12 квітня 2002 року Постанова КМУ №1520 "Про затвердження Державної програми створення, розвитку та забезпечення функціонування Національної системи конфіденційного зв'язку" від 11 жовтня 2002 року Постанова КМУ №151-p "Про заходи щодо фінансового та матеріально-технічного забезпечення ДП "Українські спеціальні системи" від 17 березня 2003 року Постанова КМУ №859 "Про умови і розміри оплати праці керівників підприємств, заснованих на державній, комунальній власності, та об'єднань державних підприємств" від 19 травня 1999 року На виконання вимог Закону України "Про відкритість використання публічних коштів" від 11.02.2015 № 183-VIII підприємство щорічно оприлюднює інформацію про використання публічних коштів. Інформація доступна на Єдиному веб-порталі використання публічних коштів Edata