Захищений вузол Інтернет – доступу

Державне підприємство “Українські спеціальні системи” побудовано на сучасному телекомунікаційному обладнанні у відповідності до чинних нормативних вимог у галузі технічного захисту інформації.

Обладнання вузла надійно захищено від несанкціонованого доступу, забезпечено його цілодобове обслуговування черговою зміною, безперебійне електроживлення та підтримка кліматичних умов функціонування.

За результатами державної експертизи у галузі технічного захисту на комплексну систему захисту інформації ЗВІД “Українські спеціальні системи” отримали атестат відповідності. Атестатом підтверджується, що комплексна система ЗВІД відповідає вимогам нормативних документів системи технічного захисту інформації в Україні з функціональним профілем захищеності {КА-2, КВ-1, ЦА-1, ЦВ-1, ЦО-1, ДР-1, ДС-1, ДЗ-1, ДВ-1, НР-2, НИ-2, НЦ-2, НК-1, НО-2, НТ-2, НВ-1} та рівнем гарантій оцінки коректності реалізації функцій захисту Г2.

Побудована комплексна система захисту інформації ЗВІД забезпечує надійний захист інформаційних ресурсів від несанкціонованого доступу, зовнішніх атак та впливу деструктивного коду.

Тарифи на послуги конфіденційного зв’язку затверджені наказом Адміністрації Державної служби спеціального зв’язку та захисту інформації України від 07.08.2013 №420 “Про затвердження Граничних тарифів на послуги конфіденційного зв’язку”.