Про підприємство

Державне підприємство “Українські спеціальні системи” – підприємство, що здійснює надання послуг конфіденційного зв’язку, зокрема забезпечення захищеного доступу до мережі Інтернет, послуг у сфері захисту інформаційних ресурсів – як державних, так і приватних, а також послуг у сфері наданні довірчих послуг.

Діяльність підприємства спрямована на розвиток та забезпечення функціонування Національної системи конфіденційного зв’язку (НСКЗ), спеціальної мережі стільникового зв’язку та захищеного вузла Інтернет-доступу для надання органам державної влади, органам місцевого самоврядування, підприємствам, установам та організаціям державної форми власності сучасних захищених телекомунікаційних послуг, організації захищеного доступу до власних інформаційних ресурсів, а також інших сучасних послуг, таких як:

 • створення автоматизованих (інформаційних, інформаційно-телекомунікаційних) систем та комплексів із застосуванням сучасних технологій з метою захисту інформаційних ресурсів;
 • проведення високоякісних робіт зі створення або атестації комплексних систем захисту інформації;
 • проведення державних експертиз в галузі спеціального зв’язку та захисту інформації;
 • надання послуг міжнародного, міжміського та місцевого телефонного зв’язку з правом технічного обслуговування і експлуатації телекомунікаційних мереж й надання в користування каналів електрозв’язку на території м. Києва;
 • надання послуг спеціального стільникового зв’язку;
 • здійснення функцій центру довірчих ключів та створення умов на цій основі для обслуговування правовласників об’єктів права інтелектуальної власності в українському сегменті мережі Інтернет;
 • послуги з придбання, створення, розробки, введення в експлуатацію, підтримки та супроводження системного і прикладного забезпечення інформаційних систем, баз і банків даних, реєстрів, автоматизованих систем управління і автоматизованих робочих місць, депозитаріїв;
 • послуги з програмування, розробка комп’ютерних програм, програмного забезпечення та веб-сайтів, їх впровадження, продаж, розповсюдження та комерційне використання;
 • послуги з технічної експлуатації та технічного обслуговування автоматизованих інформаційних та інформаційно-телекомунікаційних систем органів державної влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій усіх форм власності;
 • здійснення науко-технічної діяльності у сфері телекомунікацій, інформатизації та інформаційних технологій, у тому числі проведення науково-дослідних, дослідно-конструкторських, проектно-конструкторських, технологічних, проектно-пошукових робіт, створення дослідних зразків або партій науково-технічної продукції, а також інших робіт, пов’язаних з доведенням наукових і науково-технічних знань до практичного застосування;
 • участь у практичній реалізації вітчизняних та міжнародних проектів впровадження системної взаємодії електронних баз даних, систем реєстрації тощо.

Метою підприємства є задоволення потреб споживачів у сучасних послугах конфіденційного зв’язку високої якості, наданні експертних довірчих послуг та захисту інформаційних ресурсів органів державної влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій різних форм власності з використанням сучасних технологій.

ІСТОРІЯ

В січні 2002 року Верховною Радою України був прийнятий Закон України “Про Національну систему конфіденційного зв’язку”, положеннями Закону передбачено створення загальнодержавної спеціальної системи зв’язку подвійного призначення, в якій за допомогою криптографічних та технічних засобів має бути забезпечено обмін конфіденційною інформацією в інтересах органів державної влади, органів місцевого самоврядування, юридичних та фізичних осіб незалежно від форми власності.

З метою забезпечення розгортання та функціонування Національної системи конфіденційного зв’язку, на виконання вимог Закону, Президент України видав указ від 4 липня 2002 року N 614/2002 “Питання забезпечення діяльності Національної системи конфіденційного зв’язку”, відповідно до якого Службі безпеки України доручено розробити Державну програму створення, розвитку та забезпечення функціонування Національної системи конфіденційного зв’язку, а Департаменту спеціальних телекомунікаційних систем та захисту інформації Служби безпеки України – створити спеціалізоване державне підприємство.

Постановою Кабінету Міністрів України від 11 жовтня 2002 р. N 1520 “Про затвердження Державної програми створення, розвитку та забезпечення функціонування Національної системи конфіденційного зв’язку” програму було затверджено. В межах своєї компетенції, відповідно до підпункту 22 пункту 4 Положення про Департамент спеціальних телекомунікаційних систем та захисту інформації Служби безпеки України, затвердженого указом Президента України від 06 жовтня 2000 року № 1120/2000, Департамент спеціальних телекомунікаційних систем та захисту інформації СБ України 6 грудня 2002 року видав наказ №82 “Про створення Державного підприємства “Українські спеціальні системи”, згідно з яким створено Державне підприємство “Українські спеціальні системи” та віднесено до сфери управління зазначеного Департаменту.

Запис в єдиному державному реєстрі підприємств та організацій України щодо реєстрації Державного підприємства “Українські спеціальні системи” здійснено 9 січня 2003 року, після завершення повної процедури реєстрації, в лютому 2003 року Державним підприємством “Українські спеціальні системи” розпочато свою діяльність. В подальшому відповідно до Закону України “Про Державну службу спеціального зв’язку та захисту інформації України” правонаступником Департаменту стала Адміністрація Державної служби спеціального зв’язку та захисту інформації України до сфери управління якої Державне підприємство “Українські спеціальні системи” віднесено сьогодні.

МІСІЯ

Захищаємо інформаційні ресурси – зміцнюємо Україну!